Novinky z výroby

Úspešne sme spustili novú výrobnú linku, na ktorej vyrábame Door Trim diely pre nový model KIA, ktorý sa montuje v závode v Žiline.
Výrobná linka je plne funkčná od apríla 2012.