Novinky zo závodu

Začali sme vydávať interný časopis = Insight Hanil Slovakia, ktorý si môžete v elektronickej forme stiahnuť na našej stránke.