Ocenenia

V relatívne krátkom čase sa spoločnosti podarilo získať dva významné certifikáty. V júli 2008 bola udelená certifikácia ISO/TS 16949:2002 podľa systému riadenia kvality v automobilovom priemysle v oblasti výroby a návrhu interiérových dielov a v máji 2008 získanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2002.

Po získaní oboch certifikátov spoločnosť upevnila svoju pozíciu na slovenskom trhu a otvorili dvere ďalšiemu rozvoju a spolupráci s renomovanými zahraničnými automobilovými spoločnosťami. V rýchlo sa vyvíjajúcom automobilovom priemysle sú tieto certifikáty pre výrobcov automobilov zárukou kvality a pozitívnym signálom, ktorý posilňuje postavenie tejto mladej spoločnosti nielen na slovenskom trhu, známou vysokou úrovňou integrácie výrobcov a dodávateľov, ale aj na zahraničných trhoch.

Pre vyššiu dôveryhodnosť a spoľahlivosť voči našim zákazníkom, spoločnosť sa rozhodla doplniť svoj integrovaný systém riadenia kvality. Ako dôraz na zvyšovanie bezpečnosti zamestnancov sa táto požiadavka stáva viac a viac dôležitou (nielen) pred zákazníkmi a tiež v legislatívnom ponímaní. Rozhodnutie zaviesť medzinárodnú normu OHSAS 18001: 2007 bolo preto realizované v októbri 2013 certifikátom. Všetko toto naše úsilie bolo zhodnotené v novembri 2014, kedy spoločnosť obdržala národné  ocenenie - Slovenskú národnú cenu za kvalitu, víťaz kategórie A1. Ďalším míľnikom v tejto kontinuálnej činnosti je pripravenie sa a aktivita na certifikáciu podľa Európskeho modelu výnimočnosti EFQM vo februári 2016 s dosiahnutím stupňa 5 STAR.

Okrem toho sme pre nášho zákazníka, ktorý vyváža naše výrobky do Číny vykonali a úspešne zvládli aj certifikáciu CCC podľa čínskej normy GB8410-2006.