Príhovor pána prezidenta

Mr. Jong Myung Kim (Prezident & CEO)

Mr. Jong Myung Kim (Prezident & CEO)

Z historického hľadiska bola Európa hlavným centrom automobilovej technológie a dizajnu.

Táto tradícia pokračuje aj dnes.

Slovensko - krajina kde sa nachádza aj spoločnosť Seoyon E-HWA je centrom prepravy EÚ spájajúcej východnú a západnú Európu v  produkcii automobilov. V prepočte na počet obyvateľov je najlepšia na svete, týmto je táto krajina najlepším miestom pre výrobu automobilov.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2005 a neustále sa rozvíja až do súčasnosti.

Na základe 32 ročných skúseností v oblasti výskumu a vývoja, skúsenosti s riadením predchádzajúcich úloh a individuálnej spolupráce s jednotlivými manažérmi.

Politika riadenia skupiny Seoyon E- HWA:

  • riadenie ľudských zdrojov, kreatívneho a dômyselného vedenia.

Budem sa snažiť pokračovať v rozvíjaní základnej firemnej politiky našej spoločnosti:

  • nášho silného odhodlania,
  • správnej komunikácii založenej na úprimnej spolupráci,

Všetkých zamestnancov vyzývam k dobrej komunikácií a spolupráci.

Poďme to uskutočniť!

Seoyon E-HWA President & CEO

Mr. Jong Myung Kim